Witamy na stronie internetowej
Parafii zesłania Ducha Świętego 
w Lalikach

 

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości,
Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę,
teraz i na zawsze.

Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom
i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz.

Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego,
a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą,
aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót
naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa,
któremu niech będzie cześć i chwała
wraz z Ojcem i Tobą na wieki.
Amen.

Liturgia


2024-02-24, Sobota, Rok B, II, I Tydzień Wielkiego Postu
Pwt 26, 16-19
Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1)
2 Kor 6, 2b
Mt 5, 43-48
2024-02-25, Niedziela, Rok B, II, II Tydzień Wielkiego Postu
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: por. Ps 116A [114], 9)
Rz 8, 31b-34
Mt 17, 5
Mk 9, 2-10
2024-02-26, Poniedziałek, Rok B, II, II Tydzień Wielkiego Postu
Dn 9, 4b-10
Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 [102], 10a)
J 6, 63c. 68c
Łk 6, 36-38

Wydarzenia

 

Alleluja! Chrystus zmartwychwstał!

Коли все оживає, пробудимо нашу Віру, Надію і Любов. Щасливого Великодня!

Христос воскрес із мертвих!

 

 

Gdy wszystko budzi się do życia, obudźmy w sobie Wiarę, Nadzieję i Miłość. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych.Alleluja! Chrystus zmartwychwstał!

 

 


CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, ALLELUJA!

 

 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe i najpiękniejsze święto, dlatego życzę wam moi drodzy aby Chrystus Zmartwychwstały napełniał was radością,
pokojem, nadzieją i miłością.

Niech blask poranka wielkanocnego
opromienia waszą codzienność tak,
byście potrafili dzielić się z innymi wiarą
w zwycięstwo dobra nad złem,
miłości nad nienawiścią, prawdy nad fałszem,
życia nad śmiercią.

Niech Zwycięzca  śmierci, piekła i szatana,
udziela wam wszystkim potrzebnych łask,
i
dodaje sił duchowych oraz fizycznych do codziennego życia w blasku wielkanocnego poranka.  Drogim Parafianom i Miłym Gościom życzę radosnego świętowania oraz Błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Szczęść Wam Boże.

 

Bóg zapłać wszystkim, którzy bezinteresownie wzięli udział w przygotowaniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Dziękuję służbie liturgicznej i wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie oprawy liturgicznej Triduum Paschalnego, Serdeczne Bóg zapłać naszym Strażakom i  wam drodzy Bracia i Siostry, którzy przez czuwanie i modlitwę dawaliście świadectwo o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. 

 

Galeria zdjęć: 

 

https://photos.app.goo.gl/WaQZdhDDwQK4QcKQA

 


Parafialna Rada Duszpasterska

 

Parafialna Rada Duszpasterska w składzie:

 

ks. Andrzej Ślęczka (przewodniczący)

 

Iwona Kubas (sekretarz)

 

Bernadeta Jurczak

 

Izabela Wróbel

 

Małgorzata Matuszna

 

Barbara Kliś

 

Krzysztof Matuszny

 

Jan Białożyt

 

Jan Matuszny

 

Marcin Romanowski

 

Krzysztof Sikorski (junior)

 

Została zaprzysiężona na najbliższe pięć lat i odbyła pierwsze owocne posiedzenie.

 

 

 


Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i ... w szkole, pracy, rodzinie i wszędzie.


Rekolekcje parafialne

PROGRAM REKOLEKCJI PARAFIALNYCH

31.03. – 03.03.2022 r.

 

31 marca (czwartek)

 

17:00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną (Kasperki)

19:00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną (Pochodzita)

 

1 kwietna (piątek)

 

15:45  - Adoracja Najświętszego Sakramentu (Kasperki)

16:30 -  Droga Krzyżowa (Kasperki)

17:00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną (Kasperki)

18:30 - Droga Krzyżowa (Pochodzita)

19:00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną (Pochodzita)

 

2 kwietna (sobota)

 

8:00 - Msza święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny z nauką rekolekcyjną

10:00 Odwiedziny parafian w podeszłym wieku oraz chorych  

17:00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną (Kasperki)

19:00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną (Pochodzita)

 

3 kwietnia (niedziela) 

 

7:30, 9:30 i 11:00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną

Gorzkie Żale po Mszy św. o godz 7:30 i 9:30

15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia z kazaniem pasyjnym

 

Sakrament pokuty i pojednania:

 

Czwartek - pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św,

Piątek - od godz 15:45 na Kasperkach i od 18:30 na Pochodzitej

Sobota -  od godziny 17:00 na Kasperkach i pól godziny przed Mszą św. na Pochodzitej.  

 

Rekolekcje dla dzieci  Szkoły Podstawowej będą odbywać się w godzinach przedpołudniowych na terenie szkoły.

 

Rekolekcje prowadzić będzie o. Andrzej Wątroba.


Pomoc dla uchodźców

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki', który przyjął pod swój dach niepełnosprawne dzieci z Ukrainy wraz z ich opiekunami zwraca się z gorąca prośbą do naszej współnoty parafialnej o proszki do prania,płyn do prania,worki na śmieci, domestosy, cify itp. oraz suszarki do powieszenia prania. Artykuły można dostarczać bezpośrednio do ośrodka, lub też na parafię po Mszach świętych. Za wszelką okazaną pomoc w imieniu uchodźców, pracowników ośrodka i własnym składam serdeczne Bóg zapłać.

ks. Andrzej 


Wielki Post 2022

Serdecznie zapraszam na Nabożeństwo Gorzkich Żali po Mszy świętej o godz. 7:30 i  9:30. W każdy piątek Wielkiego Postu adoracja Najśw. Sakramentu w kościele parafialnym od godz. 15:45 i o godz. 16:30 Droga Krzyżowa. Na Pochodzitej Droga Krzyżowa będzie w piątki o godz 18:00.

 

Począwszy od I Niedzieli Wielkiego Postu do II Niedzieli Wielkanocy (Niedzieli Miłosierdzia Bożego) będziemy w każdą niedzielę o godz. 15:00 odmawiali w kościele Koronkę do Bożego Miłosierdzia, prosząc o milosierdzie Boże na światem i dar pokoju. Naprzemiennie będziemy modlić się na Kasperkach i Pochodzitej . Serdecznie zapraszam.

 

W dniach od 31 marca  do 3 kwietnia odbędą się rekolekcje wielkopostne, które będzie głosił ks. Andrzej Wątroba ze Zgromadzenia Księży Michalitów.


Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

w Diecezji Bielsko-Żywieckiej

(znowelizowany tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2022 roku)

 

 

I. Cele i zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 • Parafialna Rada Duszpasterska – zwana dalej radą – stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.
 • Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
  • wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
  • pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
  • udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
  • budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
  • wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;
  • inspirowanie działalności charytatywnej.
 • Wszystkie sprawy związane z zarządem dobrami parafii rada pozostawia w gestii Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych. 
 • Do kompetencji rady nie należy ocena zasad wiary i moralności głoszonych przez Kościół, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii.

II. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej i sposób powoływania członków

 • W skład rady wchodzą trzy grupy członków: 
  • z urzędu;
  • mianowani przez proboszcza parafii;
  • wybrani przez parafian.
 • Z urzędu do rady należą:
  • proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego rady;
  • wikariusze i diakoni posługujący w parafii;
  • osoby zakonne i świeckie katechizujące na terenie parafii; jeśli jest ich więcej niż trzy to wybierają spośród siebie trzech delegatów Katecheta podejmujący posługę w kilku parafiach, może być powołany do rady tylko w jednej i sam decyduje, w której parafii będzie członkiem parafialnej rady duszpasterskiej.
 • Z mianowania proboszcza do rady należą: 
  • przedstawiciel instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego zamieszkujących i pracujących na terenie parafii;
  • przedstawiciel osób świeckich zaangażowanych w pracy duszpasterskiej w parafii (nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, organista, kościelny itp.);
  • przedstawiciel wspólnot modlitewnych działających w parafii;
  • przedstawiciel ruchów i stowarzyszeń katolickich działających parafii;
  • przedstawiciel ruchów ewangelizacyjnych działających w parafii;
  • przedstawiciel Służby Liturgicznej;
  • przedstawiciel młodzieżowych grup duszpasterskich;
  • przedstawiciel zespołu charytatywnego;
  • osoba, której obecność w radzie zostanie przez proboszcza uznana za korzystną dla realizacji jej celu i zadań.
 • Członkowie grup wymienionych w punkcie 7a-7h, wybierają spośród siebie jednego kandydata i prezentują go proboszczowi, który przyjmuje jego kandydaturę i mianuje członkiem rady, albo mianuje w jego miejsce innego kandydata wybranego przez siebie spośród przedstawicieli danej grupy. Liczba reprezentantów wszystkich grup wymienionych w punkcie 7 nie może być większa niż dziewięć (z każdej grupy po jednej osobie). 
 • Członkowie z wyboru są wybierani w sposób opisany w załączniku 2 (Sposób wyłonienia członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z wyboru) stanowiącym aneks do niniejszego statutu i według zasady:

a) w parafiach do 5000 wiernych - trzy osoby,

b) w parafiach powyżej 5000 wiernych - pięć osób.

 • Członkiem z wyboru może być praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.
 • Zastępca przewodniczącego rady zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia przewodniczący mianuje sekretarza rady, który sporządza protokoły z zebrań rady.

III. Kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 • Kadencja rady trwa 5 lat. 
 • Przed objęciem funkcji członkowie rady składają przyrzeczenie przed jej przewodniczącym według formuły podanej w załączniku do niniejszego statutu.
 • Poszczególni członkowie mają możliwość rezygnacji z członkostwa w radzie przed upływem terminu jej kadencji. Rezygnację powinni złożyć osobiście na piśmie podczas najbliższego posiedzenia rady albo jej przewodniczącemu w obecności dwóch świadków, będących członkami rady.
 • W przypadku regularnie powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach rady, członek może być usunięty przed upływem kadencji. Decyzję podejmuje rada zwykłą większością głosów. 
 • W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z rady wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady w liczbie nie mniejszej niż 2/3 wszystkich członków rady.
 • W przypadku utraty urzędu z powodu cofnięcia misji kanonicznej albo nałożenia kary kościelnej członek rady automatycznie traci mandat. 
 • W przypadkach wymienionych w punktach od 14 do 17 jak również w razie śmierci lub wyprowadzenia się członka z parafii, należy postąpić według następujących reguł:
  • na miejsce członka rady z wyboru pozostali członkowie wybierają nowego zwykłą większością głosów;
  • na miejsce członka z nominacji, proboszcz mianuje jego następcę;
  • na miejsce członka z urzędu wchodzi osoba, która obejmuje urząd.
 • W przypadku zmiany urzędowych członków rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje zatem mimo zmian na stanowiskach proboszcza i wikariuszy. Kadencji rady nie przerywa śmierć proboszcza.
 • W sytuacji, w której proboszcz uzna, że rada nie realizuje swojego celu oraz nie wypełnia swoich zadań, po przedstawieniu sprawy biskupowi diecezjalnemu i uzyskaniu jego aprobaty, może podjąć decyzję o rozwiązaniu rady. W takiej sytuacji proboszcz ma obowiązek powołać nową radę w terminie do 3 miesięcy od dnia rozwiązania.
 • Decyzję o rozwiązaniu rady w innych wypadkach niż punkcie 20 może podjąć jedynie biskup diecezjalny po wnikliwym zbadaniu sytuacji.

IV. Posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 • Posiedzenia rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W zależności od potrzeb duszpasterskich przewodniczący może je zwoływać częściej. 
 • Posiedzenie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane na wniosek 2/3 członków rady, skierowanym na piśmie do przewodniczącego rady. 
 • Obradom rady przewodniczy proboszcz albo w sytuacji jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca. 
 • Tematykę obrad wyznacza proboszcz informując wcześniej członków rady. Proponowane tematy obrad mogą również zgłaszać członkowie rady na zasadzie wolnych wniosków, wnosząc do proboszcza stosowną prośbę o ich akceptację i przedstawienie radzie.
 • Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Wymagają one zatwierdzenia proboszcza.
 • Z każdego posiedzenia rady sekretarz sporządza protokół, który na następnym zebraniu ma być odczytany i zatwierdzony przy jednoczesnym omówieniu postanowień wprowadzonych w życie oraz uzasadnieniu niewykonania niezrealizowanych.
 • Protokoły należy przechowywać w kancelarii parafialnej. Podczas wizytacji biskupiej albo dziekańskiej należy je przedstawić wizytującemu parafię. 
 • Informacja o zwołaniu posiedzenia rady powinna się znaleźć w ogłoszeniach parafialnych.
 • Posiedzenia rady nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.

V. Formacja członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 • Proboszcz jest zobowiązany wspierać formację członków rady. Członkowie rady powinni stale troszczyć się o życie wewnętrzne i wiedzę religijną, przez lekturę, słuchanie wykładów, udział w kursach czy seminariach.

VI. Zmiany statutu Parafialne Rady Duszpasterskiej

 • Ustanowienia, zmiany i zniesienia statutu dokonuje Biskup Bielsko-Żywiecki stosownym dekretem.

 

 

 

 

Załącznik 1

Tekst przysięgi członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

Ja (wpisać imię i nazwisko) powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen.

(Przysięgę tę wypowiada się dotykając Ewangelii). 

Podpis

 

Załącznik 2

Sposób wyłonienia członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z wyboru

 • Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.
 • Bierne prawo wyborcze posiada wierny odznaczający się przymiotami wymienionymi w punkcie 10 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 • Proboszcz na miesiąc przed wyborami, podczas wszystkich Mszy niedzielnych, informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków rady. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane proboszczowi w formie pisemnej wraz z krótkim uzasadnieniem.
 • Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz może pominąć zgłoszone nazwisko, jeśli kandydat nie spełnia kryteriów określonych w punkcie 10 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 • Proboszcz winien powiadomić zainteresowane osoby o zgłoszeniu ich do grona kandydatów do rady i otrzymać pisemną zgodę na wystawienie ich kandydatury w wyborach oraz umieszczenie informacji o kandydaturze i ewentualnym wyborze do rady na stronie internetowej parafii i innych mediach parafialnych (Załącznik 3).
 • Lista kandydatów winna być zamknięta najpóźniej na tydzień przed wyborami i podana do wiadomości parafian. Jednocześni proboszcz podaje skład wyznaczonej przez siebie Komisji wyborczej złożonej z trzech do pięciu osób.
 • Proboszcz jest zobowiązany podać do wiadomości parafian: termin, miejsce, godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
 • Wybory należy przeprowadzić w niedzielę. W dogodnym dla wiernych miejscu komisja wyborcza wydaje przygotowane wcześniej karty do głosowania z listą kandydatów do rady opatrzone pieczęcią parafii.
 • Każdy uprawniony może zagłosować na jednego kandydata.
 • Wierni bezpośrednio po oddaniu głosu zwracają karty do urny, nad którą pieczę sprawuje cały czas komisja wyborcza. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza przystępuje do liczenia głosów.
 • Członkami rady z wyboru zostają te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów członkiem Rady zostaje osoba starsza wiekiem.
 • W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego, proboszcz może dostosować wybór członków do lokalnych warunków.
 • Jeśli liczba kandydatów zgłoszonych przez parafian oraz spełniających wszystkie warunki konieczne do umieszczenia na liście kandydatów do wyborów jest mniejsza niż wymagana liczba członków rady, proboszcz pisemnie zwraca się do biskupa diecezjalnego z prośbą o dalsze dyspozycje.
 • Pełny skład parafialnej rady duszpasterskiej należy niezwłocznie po zakończeniu wyborów opublikować na stronie internetowej parafii, na tablicy ogłoszeń parafialnych oraz w czasopismach parafialnych.

Załącznik 3

Zgoda na wystawienie kandydatury w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz umieszczenie informacji o kandydaturze i ewentualnym wyborze w mediach parafialnych

 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Parafii (wpisać tytuł i miejscowość) oraz publikację moich danych osobowych w związku z wyborami w mediach parafialnych. 

miejscowość, data

podpis

 

 

Znowelizowany Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej wraz załącznikami wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku.

 

Bielsko-Biała, 22 grudnia 2021 roku

L.dz. 2176/2021

 

 

 

 

 

† Roman PINDEL

Biskup Bielsko-Żywiecki

Ks. Adam BIENIEK 

Kanclerz Kurii


Hej kolęda! Kolęda!

Serdeczne Bóg zapłać za wspaniałe kolędowanie w naszej parafii zespołom: „Spod Kikukli”, „Spod Rachowca” i „Grajkom”

 Winszowanie: https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0o532ODWrg4bH

 


 


Kolęda 2021/2022

W tym roku ze względu na obostrzenia i dbając o zdrowie innych, nie będzie kolejny już raz kolędy w tradycyjnej formie. Pragnę jednak zaprosić wszystkich parafian do uczestnictwa w Mszach świętych połączonych z udzieleniem błogosławieństwa kolędowego rodzinom. Msze święte będą odprawiane o godz. 17.00 na Kasperkach i 18:15 na Pochodzitej według wyznaczonego na każdy dzień rejonu. Plan jest także podany na stronie parafialnej i w ogłoszeniach parafialnych

Istnieje również możliwość indywidualnego zaproszenia kapłana z błogosławieństwem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odwiedzin.

Będzie wystawiony koszyczek, do którego można złożyć ofiary kolędowe na parafię oraz dla pani organistki i ministrantów, za które serdecznie dziękuję.

 

Plan Mszy św. kolędowych jest następujący:

 

 • Poniedziałek 27.12.2021 godz.17:00  - domy za kościołem, Koszutówka, Szklanówka i Cerla
 • Wtorek 28.12.2021 godz. 17:00 - całe Suche
 • Środa 29.12.2021 godz. 18:15 - Pochodzita domy od kościoła, Grabka, Kubaszczyki i Fiedorówka
 • Czwartek 30.12.2021 godz. 17:00 - Pawliczne i domy od ronda do pani Kamińskiej
 • Poniedziałek 3.01.2022 godz. 17:00 - domy od państwa Kliś, Oszczęście, Workówka i Bącki
 • Środa 5.01.2022 godz. 18:15 - domy od państwa Tomala do Pani Wróbel
 • Piątek 7.01.2022 godz. 18:15 - domy od państwa Zeman do państwa Pasternak

LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Zesłania Ducha Świętego w Lalikach, siedziba: Laliki 159, Zwardoń 34-373.