Witamy na stronie internetowej
Parafii zesłania Ducha Świętego 
w Lalikach

 

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości,
Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę,
teraz i na zawsze.

Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom
i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz.

Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego,
a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą,
aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót
naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa,
któremu niech będzie cześć i chwała
wraz z Ojcem i Tobą na wieki.
Amen.

Liturgia


2021-06-21, Poniedziałek, Rok B, I, Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Rdz 12, 1-9
Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12)
Por. Hbr 4, 12
Mt 7, 1-5
2021-06-23, Środa, Rok B, I
Rdz 15, 1-12. 17-18
Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)
J 15, 4a. 5b
Mt 7, 15-20

Wydarzenia

 

Nowa strona internetowa parafii

 

Serdecznie witamy na nowej odsłonie strony internetowej Parafii Zesłania Ducha Świętego w Lalikach.


Seminarium Odnowy Wiary

Od 1 kwietnia w parafii p. w. Ducha Świętego w Lalikach rozpocznie się Seminarium Odnowy Wiary. Jest to cykl spotkań opartych na Kerygmacie i będzie trwał do 20 maja. Spotkania te odbywać się będą w każdy piątek o godz. 18.30 i­ 20.00.

 

W programie:

  • ­ rozpoczęcie modlitwą
  • ­ konferencja
  • ­ świadectwo
  • ­ praca w małych grupach
  • ­ zakończenie

Ważnymi wydarzeniami tych rekolekcji jest osobiste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz:

  • ­ modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
  • ­ modlitwa o wylanie Darów Ducha Świętego

 

Serdecznie zaprasza wspólnota 'Ogień Boży' oraz ks. prob. Wojciech Janke

 

 

MIŁOŚĆ  BOŻA

 Ewangelia św. Mateusza 4, 1-­11 (Mt 4, 1­-11)

 

  

1 dzień Księga Jeremiasza 31, 3 (Jr 31, 3)

2 dzień Księga Izajasza 54, 10 ( Iz 54, 10)

3 dzień Księga Izajasza 49, 15 (Iz 49, 15)

4 dzień Pierwszy list św. Jana (1J 4, 10 )

5 dzień Ewangelia św. Jana 3, 16 (J 3, 16 )

6 dzień Księga Izajasza 43, 1 (Iz 43, 1)

7 dzień Pierwszy List do Koryntian 13, 4-­8 (1Kor 13, 4-­8)

 

 

GRZECH

Ewangelia św. Łukasza 6, 12-­16 (Łk 6, 12­-16)

 

 

 Dzień 1 List do Rzymian 3, 26 (Rz 3, 26 )

Dzień 2 Księga Rodzaju 3, 1­7 (Rdz 3, 1-­7)

Dzień 3 List św. Jakuba 1, 14-­15 (Jk 1, 14­-15)

Dzień 4 Ewangelia św. Jana 8, 34 (J 8, 34)

Dzień 5 List do Rzymian 8, 36 (Rz 8, 36)

Dzień 6 Pierwszy list św. Jana 1, 8­-10 (1J 1, 8­-10)

Dzień 7 List do Rzymian 6, 23 (Rz 6, 23)

 

 

JEZUS ZBAWIA

Ewangelia św. Łukasza 3, 21-­22 (Łk 3, 21­-22)

 

 

Dzień 1 List do Rzymian 5, 8 (Rz 5, 8)

Dzień 2 Ewangelia św. Jana 4, 16 (J 4, 16)

Dzień 3 Dzieje Apostolskie 4, 7­-12 (Dz 4, 7­-12)

Dzień 4 List do Efezjan 2, 8­-9 (Ef 2, 8-­9)

Dzień 5 List do Filipian 2, 5­-11 (Flp 2, 5-­11)

Dzień 6 Apokalipsa 3, 20 (Ap 3, 20)

Dzień 7 Pierwszy List św. Jana 5, 11­-13 (1J 5, 11­-13)

 

 

JEZUS JEST PANEM, MOIM PANEM

Ewangelia św. Łukasza 9, 28­-35 (Łk 9, 28-­35)  

 

 

Dzień 1 List do Filipian 2, 6­-11 (Fl 2, 6­-11)

Dzień 2 List do Rzymian 10, 9­-10 (Rz 10, 9­-10)

Dzień 3 Dzieje Apostolskie 10, 42 (Dz 10, 42)

Dzień 4 Dzieje Apostolskie 3, 15 (Dz 3, 15)

Dzień 5 Ewangelia św. Mateusza 28, 18 (Mt 28, 18)

Dzień 6 List do Efezjan 1, 7-­10 (Ef 1, 7-­10)

Dzień 7 Ewangelia św. Mateusza 7, 21 (Mt 7, 21 )

 

 

UWIERZ I NAWRÓĆ SIĘ

 Ewangelia św. Jana 11, 38-­44 (J 11, 38­-44)

 

 

Dzień 1 List do Efezjan 2, 8 (Ef 2, 8)

Dzień 2 List do Rzymian 5, 1-­2 (Rz 5, 1­-2)

Dzień 3 List do Rzymian 10, 9­-10 (Rz 10, 9­-10)

Dzień 4 Ewangelia św. Marka 1, 15 (Mk 1, 15)

Dzień 5 Ewangelia św. Jana 3, 3 (J 3, 3)

Dzień 6 Dzieje Apostolskie 2, 37­-38 (Dz 2, 37 - 38)

Dzień 7 Apokalipsa 3, 20 (Ap 3, 20)

 

 

DUCH ŚWIĘTY

 Ewangelia św. Mateusza 26, 36­-46 (Mt 26, 36­-46)

 

 

Dzień 1 List do Rzymian 8, 9­-12 (Rz 8, 9­-12 )

Dzień 2 List do Rzymian 8, 14-­17 (Rz 8, 14-17)

Dzień 3 List do Rzymian 5, 5 (Rz 5, 5)

Dzień 4 List do Rzymian 8, 26­-27 (Rz 8, 26­-27)

Dzień 5 Drugi List do Koryntian 3, 17-­18 (2 Kor 3, 17­-18)

Dzień 6 Ewangelia św. Jana 7, 37­-39 (J 7, 37-­39)

Dzień 7 List do Efezjan 4, 29­-32 (Ef 4, 29-­32)

 

 

WSPÓLNOTA 

Ewangelia św. Łukasza 23, 33­-34 (Łk 23, 33­-34),

Ewangelia św. Łukasza 23, 44-­46 (Łk 23, 44­-46)

 

Dzień 1 List do Rzymian 12, 5 (Rz 12,5)

Dzień 2 Pierwszy List św. Piotra 2, 9­10 (1 P 2, 9­-10)

Dzień 3 Pierwszy List do Koryntian 12, 12-­27 (1 Kor 12, 12-­27)

Dzień 4 List do Efezjan 4, 1­7 (Ef 4, 1­7)

Dzień 5 Dzieje Apostolskie 2, 42­-47 (Dz 2 ,42­-47)

Dzień 6 Dzieje Apostolskie 4, 32-­35 (Dz 4, 32­ 35)

Dzień 7 List do Hebrajczyków 10, 25 (Hbr 10, 25)


Koncert charytatywny

Dnia 20.03.2016 r. w kościele parafialnym o godzinie 11:00 odbył się koncert charytatywny zespołu Wałasi.

 

 


Wizyta O. Marinko Sakoty w Lalikach

W Uroczystość Trójcy Najświętszej i Dzień Matki, 26.05.2013 r. gościliśmy w naszej parafii proboszcza parafii św. Jakuba w Medziugorju, o. Marinko Sakota. Mszę św., która była sprawowana na scenie za kościołem, wśród lasów, łąk i gór beskidzkich odprawiali:  o. Marinko,  ks. Ryszard Świder z parafii Zagórze k. Chrzanowa, ks. Zdzisław Grochal z Rycerki Górnej, ks. Wojciech Janke z Lalik i dołączył do nas na adorację ks. Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalan z Kamesznicy.

 

Po mszy św. z kazaniem o. Marinko adorację prowadził także nasz gość z Medziugorje, a przygrywały nam nasze kapele góralskie dziecięco-młodzieżowe. Po uroczystości na si goście podejmowani byli w izbie regionalnej na plebanii, gdzie o. Marinko wręczyliśmy kapelusz góralski, figurkę Pana Jezusa frasobliwego i oscypki, które mu bardzo smakowały.

 

W czasie tej uroczystości wszyscy ze zdziwieniem zauważyli, że ziemia, na której klęczeli w czasie adoracji była całkiem sucha, mimo że w poprzednich dniach ciągle padało, także w sobotę. W niedzielę w południe też przeszedł deszcz w naszych stronach, lecz nie w najbliższych okolicach kościoła. W tę niedzielę i wiele dni potem można było oglądać wirujące i pulsujące słońce, kolorowe tęcze na niebie i różne inne ciekawe efekty towarzyszące zachodom słońca.


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Zesłania Ducha Świętego w Lalikach, siedziba: Laliki 159, Zwardoń 34-373.