Sakramenty Święte

 

CHRZEST

 

Do zgłoszenia potrzebne są:

akt urodzenia dziecka (z USC),

dane rodziców i chrzestnych (wiek, dokładny adres, data i miejsce ślubu kościelnego – jeśli miał miejsce),

jeśli chrzestni są spoza parafii – zaświadczenia, że mogą pełnić tę funkcję. 

 

Wymogi stawiane chrzestnym:

ukończone 16 lat,

przyjęte sakramenty wtajemniczenia (chrzest, Komunia, bierzmowanie),

katolik praktykujący i żyjący zgodnie z wiarą (stąd niemożność pełnienia tej funkcji np. przez osoby żyjące w związkach niesakramentalnych).

 

Katecheza chrzcielna

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie chrzcielnej.

 

Chrzest dorosłych
W przypadku dorosłych, którzy chcieliby przyjąć chrzest, przeprowadzane jest odpowiednie przygotowanie (katechumenat) po indywidualnym uzgodnieniu z duszpasterzem.

 

  

BIERZMOWANIE

 

Bierzmowanie młodzieży
Przyjęcie bierzmowania odbywa się po Świętach Wielkanocnych (klasa ósma szkoły podstawowej) lub jesienią (klasa pierwsza szkoły ponadpodstawowej).

Sakrament ten jest udzielany przez biskupa podczas Mszy.

 

Bierzmowanie dorosłych
Osoby, które nie przyjęły tego sakramentu w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do księdza proboszcza w celu ustalenia sposobu przygotowania.

 

  

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 

Pierwszą Komunię przyjmują zasadniczo dzieci klas III szkół podstawowych po odpowiednim przygotowaniu. Terminy Mszy pierwszokomunijnych znane są we wrześniu danego roku szkolnego.

 

  

POKUTA I POJEDNANIE

 

Okazja do spowiedzi jest w naszym kościele przed mszą świętą.

 

Warunki ważności sakramentu
Przypominamy, że sakrament pokuty i pojednania obejmuje nie tylko wyznanie grzechów (spowiedź), ale także przygotowanie się do niego (rachunek sumienia zakończony wzbudzeniem żalu i postanowienia poprawy).

Przez brak lub bylejakość przygotowania narażamy się na nieważność sakramentu (słowa rozgrzeszenia nie odniosą skutku).

 

 

NAMASZCZENIE CHORYCH

 

Odwiedziny chorych
Chorych można zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii. Chory przyjmuje Komunię, ale zawsze przy tej okazji jest możliwość udzielenia sakramentu namaszczenia chorych, który może być przyjmowany wielokrotnie nawet w czasie tej samej choroby.

 

Sytuacje nadzwyczajne
W sytuacjach nadzwyczajnych można poprosić księdza z posługą sakramentalną w każdej chwili.

 

 

 

MAŁŻEŃSTWO

 

Nauki przedślubne
Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych.

 

Katechumenat przedmałżeński
Jeśli któreś z narzeczonych nie uczęszczało na katechezę w szkole ponadgimnazjalnej, zobowiązane jest do uczestnictwa w tzw. katechumenacie przedmałżeńskim.

 

Protokół przedmałżeński
Na 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, aby spisać protokół. Potrzebne są następujące dokumenty:

dowody osobiste dla potwierdzenia tożsamości,

aktualne świadectwa chrztu (nie starsze niż sprzed 3 miesięcy),

świadectwa ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej
(lub świadectwo ukończenia katechumenatu przedmałżeńskiego),

dokumenty z USC (jeśli ślub ma mieć skutki cywilne czyli tzw. ślub konkordatowy – stosowne zaświadczenia;
jeśli ślub cywilny miał już miejsce – akt małżeństwa).

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Zesłania Ducha Świętego w Lalikach, siedziba: Laliki 159, Zwardoń 34-373.